Posvet

Pred vsako obravnavo vam predlagava posvet, da preučimo dano situacijo in prilagodimo terapijo na le-to, saj lahko le na takšen način dosežemo izboljšanje ter ozdravitev.

Sva strokovnjakinji na svojem področju in delo opravljava profesionalno, vestno ter z velikim veseljem. Zagovarjava individualno obravnavo pacienta, saj smo si ljudje med seboj različni in temu mora biti prilagojena tudi terapija.

Ker želiva najboljše rešitve in rezultate terapij, se s pacientom najprej pogovoriva, oceniva stanje, nato pa po strokovni presoji izbereva najprimernejšo terapijo za vsakega posameznika.